Afschrijfsysteem, Baanreglement en Lichtreglement

 

AFSCHRIJFSYSTEEM, BAANREGLEMENT EN LICHTREGLEMENT
 
Afschrijfsysteem
Basis
a. een digitaal afschrijfsysteem
b. afschrijven met een geldig KNLTB-pasje van TC Roomburg
 
Procedure betreffende de ledenpasjes
De pasjes kunnen worden afgehaald in het clubhuis op de daarvoor bestemde tijden.
Indien uw pasje op deze tijden nog niet gereed is, krijgt u een tijdelijk pasje of wendt u zich tot de ledenadministratie.
 
Regels als gevolg van pasjes systeem
- de pasjes blijven in het bezit van de leden; zij zullen er ook verantwoording voor dragen;
- bij verlies van een pasje wordt er een vervangend pasje aangevraagd door de leden-
  administratie bij de KNLTB, de kosten daarvan komen voor rekening van het betrokken lid;
  om toch af te kunnen schrijven kunt u telkens als u wilt spelen een tijdelijk pasje bij de bar afhalen.
  Wij raden u aan z.s.m. de ledenadministratie te melden dat u uw pasje kwijt bent.
 
- ter overbrugging van de periode dat het KNLTB-pasje nog niet ontvangen is, zal er bij de
  bar een zg. “dummypasje” geactiveerd worden.
 
U DIENT TE ALLEN TIJDE EN MET UW EIGEN PASJE AF TE HANGEN!
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen over de pasjes zijn of wellicht aanvullingen, laat het ons zeker even weten.
 

BAANREGLEMENT TC ROOMBURG                  Geldig vanaf 1 januari 2017.

 

Artikel 1. Algemene bepalingen, baangebruik en gedrag

 

1.1.      De banen mogen in beginsel worden bespeeld van 9.00 tot 23.00 uur

1.2.      Alle banen mogen zowel door junioren als senioren afgehangen worden. Voor minibaan 10 moet ook afgehangen worden

1.3.      Men dient de baan te slepen:

 • Na afloop van de speeltijd
 • Voor het sproeien ( globaal: 12.00 – 14.30 – 18.15 uur )
 • Bij regen moet u de baan verlaten als er plassen ontstaan of de baan gaat spiegelen en/of de baan glad wordt. Wel eerst slepen!
 • Slepen doet u door met het sleepnet rondjes te maken van buiten naar binnen, ook buiten de zijlijnen en tot aan het achterhek. Zo blijft het meeste gravel op de baan.

1.4.      Na het verstrijken van de speeltijd mag u doorspelen tot andere leden de baan willen gebruiken.

1.5.      Het KNLTB pasje blijft in het bezit van de houder en mag niet op de club achterblijven.

1.6.     

 • Tijdens de competitieperiode en Roomburg evenementen is er in de regel beperkt of geen mogelijkheid tot vrijspelen. De beschikbaarheid van banen voor vrijspelen wordt via de site bekend gemaakt.
 • Tijdens de “Open Leidse Kampioenschappen” zijn alle banen gereserveerd voor het toernooi.
 • Tijdens het Open Jeugdtoernooi kan er overdag beperkt vrij worden gespeeld
 • Tijdens Leidens Ontzet zijn er andere openingstijden van het clubhuis, zie hiervoor aankondiging op site en in het clubhuis.
 • Op 4 mei ( Dodenherdenking ) is het park open, echter de 2 min. stilte om 20.00 uur dienen in acht te worden genomen
 • In de zomerperiode is het clubhuis voor een periode ’s-middags gesloten van 12.00 – 18.00 uur, uitgezonderd tijdens evenementen zoals het Impact Open Jeugdtoernooi.
 • Dit geldt tevens voor de periode na 1 oktober ( tenzij er competitie is ).
 •   Nadere info t.z.t. op de site.

1.7.      Een baancommissaris heeft het recht op naleving van het baanreglement toe te zien, hij/zij kan echter niet tot schorsing overgaan.

1.8.      Het dragen van tenniskleding en geschikte tennisschoenen voor gravel is verplicht.

1.9.      Het bestuur vertrouwt erop dat iedereen zich bij het afhangen en tijdens het spelen sportief gedraagt.

 

Artikel 2. Afhangen en baanbezetting

 

2.1.      Het afhangen van een baan is uitsluitend toegestaan voor uzelf en uw medespeler(s). Afhangen geschiedt met uw KNLTB pas en het KNLTB afhangsysteem in het clubhuis. Er dient altijd afgehangen te worden, tenzij het clubhuis gesloten is.

2.2.      Voor een enkelspel dienen 2 spelers aanwezig te zijn om af te hangen. Voor een dubbelspel kan de 4e speler eventueel later “bijhangen”. (U neemt het risico dat de baan na u is afgehangen en dat er geen uur gespeeld kan worden.)

2.3.      Speeltijd bij 2 spelers 30 min., bij 3 spelers 45 min. en bij 4 spelers 60 min.

2.4.      Bij het afhangen van een baan dient u altijd eerst te kijken of een baan niet bespeeld wordt, u kiest dan deze baan ( dus niet “eerste vrije baan kiezen”, maar “alle vrije banen” ).

            Het systeem kan namelijk niet zien of er een baan vrij ligt.

2.5.      Training, competitie en rackettrekken gelden voor een lid als speeltijd.

2.6.      Mentortraining geldt voor een juniorlid als speeltijd, voor de mentor echter niet.

2.7.      Het bestuur kan voor training, competitie, rackettrekken, toernooien en andere speciale doeleinden banen reserveren.

2.8.      Het is niet toegestaan de kantinebeheerder of huisgenoten te laten afhangen of misbruik te maken van andermans pasje om op die manier extra speeltijd te verwerven.

 

 

Artikel 3. Lichtreglement

 

3.1.      Alle 9 banen worden indien nodig verlicht tot 23.00 uur.

3.2.      Bij onvoldoende belangstelling zal het licht later op de avond op 1 of meerdere banen worden gedoofd, u zult dan wellicht van baan moeten veranderen.

 

Artikel 4. Introductie

 

4.1.      Introductie is slechts toegestaan van 9.00-19.00 uur en op zondagavond vanaf 18.00 uur ( dit laatste na de competitie en als er geen ladderavond is).

4.2.      In de zomervakantie of op andere momenten als het rustig is en er banen vrij liggen, kan in overleg met de kantinebeheerder, ook in het weekend en ’s-avonds geïntroduceerd

worden.

4.3.     

 • Het lid dat introduceert en de introducé dienen zich bij de kantinebeheerder in te schrijven in het introductieboek. De kosten zijn € 5,00 p.p.
 • Junioren mogen introduceren tot 18.00 uur en voor hen is het tarief altijd € 2,50. Junior leden die lid zijn van een Leidse club hoeven geen introductiegeld te betalen. Met hun club pasje kunnen ze een introducé pasje krijgen.
 • De introductie geldt voor één dag.

4.4.      Spelers met speelsterkte 3 e/o 4  mogen gratis geïntroduceerd worden, mits zij afkomstig zijn uit het district Leiden. Voor hen gelden echter dezelfde voorwaarden als hierboven.

4.5.      Voor het introductiepasje dient een borg van € 5,00 te worden betaald.

4.6.      Per lid kan maximaal één introducé worden meegenomen.

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor bepaalde regels te wijzigen indien gewenst of noodzakelijk, dit zal bekend gemaakt worden op het infobord, de website en/of andere kanalen.