Afschrijfsysteem, Baanreglement en Lichtreglement

Afschrijfsysteem, Baanreglement en Lichtreglement

Afschrijfsysteem

De basis om een baan te reserveren/afhangen bestaat bij TC Roomburg uit:

a.           een digitaal afschrijfsysteem op afstand door middel van een app

b.           afschrijven met een geldig KNLTB-pasje van TC Roomburg in het clubhuis

 

Ledenpasjes

De pasjes kunnen worden afgehaald in het clubhuis op de daarvoor bestemde tijden.

De pasjes blijven in het bezit van de leden; zij zullen er ook verantwoording voor dragen;

Bij verlies van een pasje wordt er een vervangend pasje aangevraagd door de ledenadministratie bij de KNLTB, de kosten daarvan komen voor rekening van het betrokken lid; de ledenpas blijft meerdere jaren geldig.

 

JE DIENT TE ALLEN TIJDE ONDER EIGEN NAAM TE RESERVEREN!

 

BAANREGLEMENT TC ROOMBURG                 

Artikel 1. Algemene bepalingen, baangebruik en gedrag

1.1         De banen mogen in beginsel worden bespeeld van 9.00 tot 23.00 uur

1.2         Alle banen mogen zowel door junioren als senioren afgehangen worden. Ook voor minibaan 10 dient afgehangen te worden

1.3         Men dient de baan te slepen:

  • Na afloop van de speeltijd
  • Voor het sproeien (globaal: 12.00 – 14.30 – 18.15 uur)
  • Bij regen moet je de baan verlaten als er plassen ontstaan of de baan gaat ‘spiegelen’ en/of de baan glad wordt. Wel eerst slepen! Wacht tot de baan ECHT droog is voordat hij weer betreden wordt. Ga NIET SLEPEN om plassen sneller droog te krijgen, dit werkt NIET en is erg slecht voor de baan (je slibt ze dicht).
  • Slepen doe je door met het sleepnet rondjes te maken van buiten naar binnen, ook buiten de zijlijnen en tot aan het achter-hek. Zo blijft het meeste gravel op de baan.
  • Als je merkt dat er beschadigingen aan de baan optreden, dien je ook tussendoor te slepen om oneffenheden weg te slepen.

1.4         Na het verstrijken van de speeltijd mag je doorspelen tot andere leden de baan willen gebruiken.

1.5         Indien door wat voor omstandigheid dan ook, je besluit niet te gaan tennissen dient de gereserveerde baan geannuleerd te worden. Dit om andere de mogelijkheid te geven alsnog te reserveren of ervoor te zorgen dat het licht niet nodeloos aangaat. Het bestuur kan een boete opleggen als het licht ten onrechte aanblijft.

1.6.     Overig

  • Tijdens de competitieperiode en Roomburg evenementen (toernooien) is er in de regel beperkt of geen mogelijkheid tot vrijspelen. De beschikbaarheid van banen voor vrijspelen wordt via de site of app bekend gemaakt.
  • Op 4 mei (Dodenherdenking) is het park open, echter de 2 minuten stilte om 20.00 uur dienen in acht te worden genomen
  • In de zomerperiode kan het clubhuis voor een periode ’s-middags gesloten zijn..
  • Dit geldt tevens voor de periode na 15 oktober (tenzij er competitie is).  Nadere info hieromtrent wordt gecommuniceerd.

1.7.      Een baancommissaris heeft het recht op naleving van het baanreglement toe te zien, hij/zij kan echter niet tot schorsing overgaan.

1.8.      Het dragen van tenniskleding en geschikte tennisschoenen voor gravel is verplicht.

1.9.      Het bestuur vertrouwt erop dat iedereen zich bij het afhangen en tijdens het spelen sportief gedraagt.

 

Artikel 2. Afhangen en baanbezetting

2.1.      Het afhangen van een baan is uitsluitend toegestaan voor jezelf en je medespeler(s). Afhangen geschiedt digitaal met uw KNLTB pas en een app en/of het KNLTB afhangsysteem in het clubhuis. Er dient altijd afgehangen te worden. Ten overvloede; je mag dus niet op iemand anders pasje/naam afhangen.

2.2.      Voor een enkelspel dienen 2 spelers aanwezig te zijn om af te hangen. Voor een dubbelspel kan de 4e speler eventueel later “bijhangen”. (Je neemt het risico dat de baan na je is afgehangen en dat er geen uur gespeeld kan worden).

2.3.      Speeltijd is in beginsel bij 2 spelers 30 min., bij 3 spelers 45 min. en bij 4 spelers 60 min.

2.4.      Bij het afhangen van een baan dient altijd eerst gekeken te worden of een baan niet al bespeeld wordt. Je kiest zo veel mogelijk de vrije banen. Het systeem kan namelijk niet zien of er een baan vrij ligt.

2.5.      Training, competitie en rackettrekken gelden voor een lid als speeltijd.

2.6      Het bestuur kan voor training, competitie, rackettrekken, toernooien en andere speciale doeleinden banen reserveren.

2.7      Het is niet toegestaan de kantinebeheerder of huisgenoten te laten afhangen of misbruik te maken van andermans pasje om bijvoorbeeld op die manier extra speeltijd te verwerven.

 

Artikel 3. Lichtreglement

3.1.      Alle 9 banen worden indien nodig verlicht tot 23.00 uur gedurende de gereserveerde tijd.

3.2.      Bij onvoldoende belangstelling kan het licht later op de avond op 1 of meerdere banen gedoofd worden, je zult dan wellicht van baan moeten veranderen.

3.3         In beginsel wordt het licht automatisch aan- en uitgeschakeld tijdens de gereserveerde speeltijd.

 

Artikel 4. Introductie

4.1.     Introductie is in principe slechts toegestaan van 11.00-18.00 uur en in het weekend de gehele dag (dit laatste na de competitie en als er geen evenement is).

4.2      In de zomervakantie of op andere momenten als het rustig is en er banen vrij liggen, kan in overleg met de kantinebeheerder of bestuur, ook op andere tijdstippen geïntroduceerd worden.

4.3     Het lid dat introduceert en de introducé dienen zich in beginsel bij de kantinebeheerder in te schrijven in het introductieboek. De kosten zijn € 5,00 per persoon.

4.4      Junioren mogen gratis introduceren. Met hun clubpasje kunnen ze een introducé pasje krijgen. Wel aanmelden dus.

4.5      Spelers met speelsterkte 3 e/o 4 mogen gratis geïntroduceerd worden, mits zij lid zijn van een Leidse tennisclub. Voor hen gelden echter dezelfde voorwaarden als hierboven.

4.6.      Per lid kan maximaal één introducé worden meegenomen. Als niet-lid kun je maximaal 3 maal per seizoen geïntroduceerd worden.

4.7       De introductie geldt voor één dag.

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor bepaalde regels te wijzigen indien gewenst of noodzakelijk, dit zal bekend gemaakt worden op het infobord, de website en/of andere kanalen. Ook kan het bestuur nadere maatregelen nemen in het kader van dit reglement. Inclusief sancties wegens het niet naleven van het reglement.