Training

Over tennisles

Tennistrainingen/lessen worden gegeven door de tennisschool IMTennis. IMTennis heeft een contract met TC Roomburg ten aanzien van het verzorgen van de tennislessen, maar staat als organisatie verder los van TC Roomburg. IMTennis verzorgt de inschrijving en facturering van de lesgelden. Hieronder de spelregels rondom de tennislessen.

  • Een lesuur bestaat uit 50 minuten les. De jeugdlessen hebben 10 minuten extra tijd. Deze tijd wordt gebruikt voor aanpassingen van de baangrootte en de ballen.
  • Er zijn verschillende lespakketten, we beginnen zelfs al met kinderen van 3 jaar!! (categorie Blauw). Alle pakketten en de tarieven zijn hier te vinden. 
  • In het zomerseizoen worden er 18 weken les gegeven. Deze starten in de eerste week van april en eindigen uiterlijk in de eerste week van oktober. Bij een 'goede' zomer kan het zijn dat de lescyclus al per half september is voltooid.
  • In de winter worden er zowel indoor als outdoor lessen aangeboden. Indoor lessen bij Dekker in Warmond zijn 20 weken, outdoor 18 weken bij TV Zuidwest en 15 weken bij Trigon.
  • De winterlessen worden uiterlijk tot en met de laatste week van maart gegeven. Ook hier geldt dat voor de outdoor lessen het één of twee weken eerder afgelopen kan zijn.
  • We zullen ons uiterste best doen om alle 18 lessen aan te bieden. Mochten we dit aantal door weersomstandigheden toch niet voor het einde van het zomerseizoen halen, dan komt hiervan één les op conto van de deelnemers. De overige niet gegeven lessen komen voor rekening van IMTennis.
  • Bij afwezigheid van de vaste leraar door ziekte of andere omstandigheden wordt door IMTennis een andere leraar ingezet. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
  • Op officiële feestdagen is er geen les, tenzij met de leraar anders is afgesproken.
  • Op www.imtennis.nl worden de vakanties per lesseizoen aangegeven.

 

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mailtje naar bartel@imtennis.nl