Huis- en gedragsregels

. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken
  in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

. Het is niet toegestaan in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank buiten het
  park te nuttigen.

. Het is m.i.v. 1 jan. 2014 verboden alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar.

. Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd worden geacht

  tijdens het uitoefenen van hun functie geen alcohol te gebruiken.

. Personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers worden geacht geen alcohol

  te gebruiken.

. Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het

  verkeer deelnemen, kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

. Consumpties moeten dagelijks worden voldaan.

. Geen verkoop van tabaksprodukten.

. Leeg glas- en servieswerk dient te worden teruggebracht naar de bar.

. Het is verboden, op last van de Keuringsdienst Waren, om zelf meegebrachte levens- 

  middelen te bewaren in de koelkasten van de vereniging.

. In het kader van het niet-rokenbeleid mag er in het hele clubhuis niet gerookt worden.

. Kaartspelen om geld is op het hele complex verboden.

. Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen niet in het clubhuis komen.

. Afval dient niet op de banen of erbuiten achtergelaten te worden, daar zijn de vele

  afvalbakken voor.Het bestuur van TC Roomburg