Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank buiten het tennispark te nuttigen.
 • Het is verboden alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar.
 • Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd worden geacht tijdens het uitoefenen van hun functie geen alcohol te gebruiken.
 • Personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers worden geacht geen alcohol te gebruiken.
 • Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen, kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Consumpties moeten dagelijks worden voldaan.
 • Geen verkoop van tabaksprodukten.
 • Het is niet toegstaan, op last van de Keuringsdienst Waren, om zelf meegebrachte levensmiddelen te bewaren in de koelkasten van de vereniging.
 • In het kader van het niet-rokenbeleid mag er op het hele tennspark niet greookt worden met uitzondering van een aangewezen rookplek.
 • (Kaart)spelen gokken om geld is op het hele complex verboden.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen niet in het clubhuis komen.
 • Afval dient niet op de banen of erbuiten achtergelaten te worden, daar zijn de vele afvalbakken voor.
Het bestuur van TC Roomburg