Return digitaal

Return 8, december 2008

 
Al kan er niet getennist worden, toch is er volop leven op tc Roomburg. Noteer de volgende data in de agenda:
-       vrijdag 12 december om 20.00 uur Rob en Gerard’s bingopaleis; geen saaie bingo-avond, maar een niet te missen totaalbelevenis.
-        zondag 4 januari om 16.00 uur de nieuwjaarsreceptie, waarvoor het bestuur u van harte uitnodigt.
-     vrijdag 9 januari een bridge-avond; vanaf 19.30 staat de koffie klaar; om 20.00 uur wordt gestart.
-        donderdag 15 januari om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering. De agenda vindt u op de site.
-        zondag 1 februari het Dekker toernooi. Aanwezig om 12.30 uur; het toernooi begint om 14.00 uur.
 
Mocht u zin hebben naast het tennissen ook op andere wijze wat tijd te besteden aan onze vereniging: er zijn een paar belangrijke vacatures te vervullen:
-        In de eerste plaats komt de functie van penningmeester vacant. Kennis en ervaring met financieel-economische zaken is wel een vereiste. Voor nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kan men zich wenden tot Reini Rodenburg, reini_rodenburg@hotmail.com. 
-        Ook de redactie van de Return heeft dringend versterking nodig. Na vele jaren van dienst gaat Michel de Bakker de redactie verlaten. Zo blijft er slechts één redactielid over. De Return verschijnt twee maal per jaar in papieren vorm en daarnaast drie keer digitaal. Wie heeft er tijd, zin en misschien ook wel leuke ideeën? Inlichtingen bij Milou van der Kade, vanderkade@casema.nl.
-        Overigens kunnen altijd overal nog wel mensen worden ingezet. Hoe meer handen hoe lichter het werk. Heeft u zin om iets voor de vereniging te betekenen, meldt dat dan even bij een van de bestuurs- of commissieleden.
 
Deze en andere berichten zijn ook te vinden in de rubriek bestuursmededelingen. Zo is daarin vermeld wat te doen als de jeugdfoto op uw pasje aan actualisatie toe is.
 
Op de ALV zal het bestuur mededelingen doen over de resultaten van de enquête die onlangs onder de seniorleden van Roomburg is gehouden. Een kleine 220 leden hebben gereageerd en er wordt door de studenten van InHolland hard gewerkt aan de evaluatie van de antwoorden. Overigens zullen de studenten ook het gebruik van de banen analyseren met de gegevens die zijn geregistreerd door ons digitale afhangsysteem. Alle gegevens zullen worden gebruikt om het beleidsplan voor de komende jaren vorm te geven.
 
In september zijn weer de clubkampioenschappen voor senioren gehouden. Naast hier en daar wat ‘gedoe’ en relatief veel walk-overs waren er gelukkig ook heel veel leuke, gezellige wedstrijden en daar gaat het tenslotte om. Wie met de hoogste eer gingen strijken, kunt u nalezen op toernooi.nl.
 
Ten slotte wensen het bestuur van tc Roomburg en de redactie van de Return u natuurlijk
 
Prettige Feestdagen !!!!!!
 

 


 

« Terug