Return digitaal

Return 23, december 2013

 

 LogoIntersport
Het einde van het jaar nadert. De eerste kerstbomen zijn al weer opgezet. Voor Roomburg betekent dit vooral dat er weer een nieuw jaar begint. Het bestuur nodigt alle leden uit voor een Algemene ledenvergadering op zondag 12 januari 2014 om 15.00 uur in het clubgebouw om dit nieuwe jaar vorm te geven. Voor de agenda klik hier. Aansluitend, om ongeveer 16.30 uur, is de nieuwjaarsreceptie. Ook hier is iedereen natuurlijk van harte welkom.

Op diezelfde zondag 12 januari is er, voorafgaande aan de ALV, om 14.00 uur een bijeenkomst voor competitiespelers. De technische commissie presenteert daar het technische beleidsplan waaraan onlangs de laatste hand is gelegd. Vooral het onderdeel voorjaarscompetitie zal worden toegelicht. Binnenkort verschijnt er op de site een inschrijfformulier waarmee eenieder die competitie wil spelen, zich moet inschrijven. Houd dus de site van de technische commissie in de gaten!

In de week na de ALV kan men weer klaverjassen op Roomburg. Van Rob en Marjo van der Zeeuw ontvingen we het volgende bericht.
Voor diegenen die het leuk vinden willen wij op vrijdag 17 januari 2014 weer een gezellige klaverjasavond organiseren. Zet deze datum alvast in de agenda en schrijf in. Het karakter is gezelligheid en er wordt niet op de scherpst van de snede gespeeld. Vrienden, familie, iedereen mag meedoen. De aanvang/start is om 20:00 uur. De kosten zijn 2,50 euro. Hiervoor ontvangt men een borrelhapje en de prijzen worden hiervan gekocht. Dus hoe meer inschrijvingen, hoe beter te prijzen. Inschrijven kan door een email te sturen aan: r.vanderzeeuw@hotmail.com. Graag naam en emailadres doorgeven.

Belangrijk !! Het bestuur nodigt alle leden uit deel te nemen aan een ledenenquête. Onze voorzitter zegt hierover het volgende.
Het is al lang geleden dat Roomburgers zich hebben kunnen uitspreken over hun club. Het is voor het bestuur heel belangrijk dat wij weten wat de wensen van de leden zijn. Daarom roept het bestuur jou en alle leden van Roomburg op om je stem te laten horen. Geef aan wat jij vindt van de banen, de kantine, de trainingen, de evenementen en de communicatie. Wanneer je 10-15 minuten van jouw tijd neemt om de enquête in te vullen wordt ook jouw mening meegenomen in de keuzes voor Roomburg die wij de komende jaren gaan maken. Wanneer je klinkt op deze link kom je direct in de enquête, waarvan de gegevens anoniem zijn en blijven. De enquête loopt tot 28 december 2013, zodat de eerste terugkoppeling aan de leden al op de ALV kan plaatsvinden. Mede namens het bestuur vast bedankt voor je moeite.

 

LogoBunnig

LogoHansBakker

LogoVeldman

LogoRemax

LogoSalondelaTete

LogoExtraVert

Wouter Swager, voorzitter van de toernooicommissie voor de clubkampioenschappen bericht ons het volgende.
Er is nog niet stilgestaan bij het feit dat drie commissieleden van ons stoppen! Het gaat om Frits Quadekker, Pieter Swager en Monique van der Meer. Namens de commissie wil ik ze alle drie heel hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Er zal nog een wat formeler afscheid komen, rond de opening van het nieuwe seizoen als de nieuwe commissie samenkomt. Voor deze nieuwe commissie zijn we nog op zoek naar mensen dus als iemand hiervoor interesse heeft, hoor ik dat graag!

Dan nog een bericht van onze voorzitter over de commissies. Zie voor de uitgebreide versie hiervan de site. Manfred dankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun werkzaamheden, ideeën, gezelligheid en toewijding in 2013. Verder roept hij iedereen op om na te gaan of hij als vrijwilliger iets voor onze vereniging kan betekenen. Wat een commissielidmaatschap precies inhoudt en hoeveel tijd er in gaat zitten, kan men te weten komen bij de voorzitter van de commissie of bij het bestuur. Zie jij voor jezelf komend jaar een actieve rol weggelegd in een van de commissies, laat het dan het bestuur weten!
 

Last but not least. Tot voor kort waren er op Roomburg maar twee banen waar je aan de lange zijde naar een tenniswedstrijd kon kijken (de banen 1 en 5) terwijl dit toch altijd nog de leukste kijkervaring geeft. Nu kan ook op baan 6 aan de lange zijde van de baan naar tennis worden gekeken. Het hek aan de lange zijde van de baan is verlaagd en er is een hoog hek/net aan de sloot zijde geplaatst zodat de ballen niet de sloot in schieten. Voor foto's van de nieuwe situatie klik hier.

De redactie van de Return wenst iedereen
Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Tot 12 januari!

LogoIntersport

LogoBunnig

LogoHansBakker

LogoVeldman

LogoRemax

LogoSalondelaTete

LogoExtraVert


 

 

« Terug