Return digitaal

Return 11, december 2009

 

Sommigen houden de vorm vast door op andere banen te spelen, anderen hebben het racket in de winterstalling staan. Hoe dan ook, iedereen zal uitkijken naar weer een mooi en plezierig seizoen op onze eigen Roomburg-banen. Helaas, het duurt nog even. Gelukkig zijn er bij Roomburg veel activiteiten om ons van de straat te houden en voor je het weet is het weer zover.

Op vrijdag 11 december en vrijdag 15 januari wordt er weer bridge gespeeld. Beginners en gevorderden, iedereen is welkom. Opgeven uiterlijk twee dagen tevoren bij Lieneke Ziegelaar, telefoon 071 512 16 51 of email ziegelaar@kpnmail.nl. Een verslag van de bridge-avond op 6 november staat op de site.

Ook is er klaverjassen, en wel op vrijdag 8 januari. Er wordt natuurlijk hard gestreden, maar gezelligheid staat voorop. Opgeven bij Rob van der Zeeuw, r.vanderzeeuw@hotmail.com.

De nieuwjaarsreceptie is op zondag 3 januari van 16.00 tot 18.00 uur. Daar zien we elkaar natuurlijk allemaal. De aankondiging van de nieuwjaarsreceptie en andere belangrijke zaken zijn natuurlijk te lezen in de bestuursmededelingen.

Op dinsdag 12 januari  om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Als u inbreng wil hebben in wat het bestuur doet, dan is dit de gelegenheid. Houd het niet bij goede ideeën in de wandelgangen, maar kom ze delen met uw medeleden. De agenda wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website en u ontvangt deze uiteraard ook allemaal via de mail of de post.

Het eerste evenement van 2010 is al gepland. Op zondag 7 februari is het Dekkertoernooi. Aanwezig om 12.30 uur; het toernooi start om 13.00 uur. Opgeven via het formulier op de site.

Tot slot: maak van bestuur en medeleden geen spoorzoekers en geef wijzigingen, ook van uw emailadres, zo snel mogelijk door. Dat gaat heel gemakkelijk via het daarvoor bestemde formulier.

Dit is de laatste Return van dit jaar. In maart verschijnt er weer een papieren versie met wetenswaardigheden van de diverse commissies, een interview en natuurlijk het programma voor het zomerseizoen van 2010.

De redactie wenst u

                                           Prettige feestdagen !!

 

 

 


 

 

« Terug