Return digitaal

Return 10, augustus 2009


De eerste vakantiegangers zijn terug en er wordt al weer druk getennist op Roomburg. Het mooie weer nodigt daartoe zeker uit. Het weer is ook de OLK dit jaar gunstig gezind geweest. Ondanks wat sombere voorspellingen konden alle wedstrijden op de banen van Roomburg worden gespeeld. De uitslagen zijn te vinden op toernooi.nl. Maar liefst 6 onderdelen werden door Roomburgers gewonnen, de GD 45+, HD 5, HD 6, HD 7, DD 7 en de GD 7.

Maar nu de blik weer vooruit. De EVCO organiseert dit jaar nog drie toernooien:
- 50+ toernooi op dinsdag 1 september om 9.00 uur; de inschrijving hiervoor sluit op zaterdag 29 augustus, dus wees er snel bij;
- partnertoernooi op zondag 27 september om 13.00 uur;
- mosseltoernooi op zondag 25 oktober om 12.30 uur.
Zie voor meer informatie de EVCO-site.

Het heeft erom gehangen, maar ze gaan door. Op 5 september starten de senior-clubkampioenschappen! Inschrijving uiterlijk op 31 augustus via toernooi.nl . Voorwaarden voor deelname en andere wetenswaardigheden zijn te vinden op de site.

De laddercompetitie is een groot succes. Er zijn al ruim vijftig wedstrijden gespeeld en de sfeer is prima. Zondagavond 30 augustus vinden de laatste wedstrijden plaats. De opzet zal worden geëvalueerd en het resultaat zal meegenomen worden bij de organisatie van de ladder in 2010.

 In 2010 wordt er natuurlijk ook weer competitie gespeeld. Wie competitie wil spelen of wijzigingen wil  doorgeven kan daarvoor gebruik maken van het formulier. Het verslag van de competitie 2009 is te lezen op de site van de TC.

Ook de komende winter wordt er weer bridge gespeeld op Roomburg. In de planning staat één bridgedrive per maand en de eerste is op zaterdag 6 november. Zie voor meer informatie de site.

Uiteraard ook in deze editie weer de gebruikelijke bestuursmededelingen

Het bestuur roept ten slotte iedereen op Vriend van TC Roomburg te worden. Klik hier voor meer informatie. 

   

 

 

« Terug