Return digitaal

Return 41, december 2018

Beste Roomburg'ers, kort voor het einde van 2018 de 41e digitale Return met berichten van het bestuur en van de EVCO. We hebben weer ons best gedaan de teksten zo overzichtelijk en kernachtig mogelijk te maken, in de wetenschap dat de moderne mens weinig (lees)tijd heeft.

Eerst de EVCO.

In het najaar stonden twee EVCO toernooien op de agenda. Op zaterdagavond 22 september het PLAY, DRINK, SING AND REPEAT TOERNOOI waarbij wordt getennist, lekkere wijntjes worden geproefd en een vrolijke noot mag klinken. Dit evenement mocht helaas niet rekenen op voldoende animo. Gelukkig was het traditionele Mosseltoernooi – twee weken later en ook op een zaterdag - wel oergezellig en goed bezocht met 34 spelers aangevuld met clubgenoten die niet speelden maar wel gezellig mee aten. Het weer was geweldig, we speelden mooie partijen van 40 minuten en op de winnende lootjes vielen als altijd prachtige prijzen. Geen live muziek deze keer, wat als voordeel had dat er veel langer werd nagepraat, nagetafeld en doorgeborreld. Een gezelligere en betere afsluiting van het tennisseizoen hadden we ons niet kunnen wensen.
Terugkijkend op het hele tennisseizoen verdienen Henny & Anja een dikke pluim. Mede dankzij hun inzet is het een superleuk seizoen geweest.
Voor 2019 gaat de EVCO goed bekijken welke toernooien succesvol zijn en weer georganiseerd worden en welke niet. We doen ons best gezellige en sportieve clubevenementen te organiseren zodat de leden maximaal plezier hebben van het lidmaatschap van onze TC Roomburg en ook mede-leden kunnen ontmoeten buiten de eigen tennisgroepjes om. Als je leuke andere ideeën hebt, laat het ons dan weten, want alle input is van harte welkom!

Het bestuur meldt ons het volgende.
Ontwikkelingen rondom het Roomburgpark
TC Roomburg werkt actief samen met alle betrokken organisaties om tot een goede oplossing voor het park in de wijk te komen. Het bestuur ziet grote kansen in de samenwerking voor onze club en de wijk. Op 11 december a.s. organiseert het bestuur in samenwerking met de KNLTB een avond met paneldiscussies tussen de leden om de ideeën van de leden te peilen over de toekomst van onze vereniging en het Roomburgerpark.
De inschrijving om mee te doen met deze discussie is inmiddels geopend.
Voor meer informatie over het park: zie de website https://nieuwroomburgpark.nl 
Vacatures commissies:
Er zijn nog steeds vacatures in diverse commissies.
Wanneer je het leuk vindt om in een commissie te gaan of een activiteit te helpen organiseren, laat het ons dan weten!


Er zijn nog vrijwilligers nodig voor:

  • De Sponsorcommissie
   
  • De Onderhoudscommissie
  • De Technische commissie
  • Rackettrekken op woensdag en/of vrijdagavond
  • Baancommissarissen tijdens de competitieweken

KNLTBjaarcongres 24-11-2018

Een aantal bestuursleden heeft dit congres bijgewoond. Op deze ontmoetingsdag voor bestuursleden was het thema: de jeugd, hoe werf je nieuw jeugdleden en hoe houd je ze bij de club, kinderen met plezier laten tennissen.Een highlights impressie kunnen jullie op de website vinden: https://www.tcroomburg.nl/admin/news_edit.aspx?id=124438

Evenementen

Noteer alvast in uw agenda : 19 januari a.s. het Glow in the Darktoernooi, een geheel andere tenniservaring en een toernooi dat vorig jaar voor jong en oud een gezellig toernooi met veel deelnemers was!

Opening banen

De banen zijn overdag nog steeds geopend, er wordt nog regelmatig op gespeeld . Wolletje extra aan, chocomelk in de thermoskan en heerlijk buiten spelen! Zodra er nachtvorst is, zullen de banen gesloten worden omdat de banen dan bij bespelen teveel beschadigd worden. Let op de website voor eventuele berichten over bespeelbaarheid.

Algemene ledenvergadering

Op 12 januari a.s. is de ALV, noteer deze datum alvast (vanaf 14:30). De agendapunten zullen nog gepubliceerd worden. Na de ALV proosten we met elkaar op het nieuwe jaar!

Het bestuur van TC Roomburg wenst jullie mooie feestdagen en een goede sportieve start van het nieuwe jaar!

John, Tycho, Astrid, Heidy, Sandra, Sjoerd en Klaas-Jan

 

Tot zover deze korte nieuwsbrief. Ook de redactie van de Return wenst jullie allemaal heel plezierige feestdagen en een fijne jaarwisseling. Wat ons betreft kan de winter niet kort genoeg duren zodat we elkaar weer snel in het voorjaar op gravel kunnen ontmoeten.

 

(aan deze Return werkten mee: Astrid Verheule,  Noor de Kruif, Kim Opdam en Erik Habold)

 

 

 

 

« Terug