Return digitaal

Return 38

Beste Roomburg'ers,

 Alweer de laatste digitale Return van 2017, hopelijk een klein lichtpunt in deze sombere dagen. Hop, Sint en de pietendiscussie weer het land uit en we zitten meteen klaar voor die andere buitenlandse gast met een witte baard, die nog wat recenter in onze folklore is opgenomen. "Invented tradition", noemen ze dat ook wel. Wel heel wit is-ie, maar gelukkig niet boos (met hopelijk mooie kado's voor degenen die het vieren) en met veel kerstgroen en wie weet, een witte kerst. En tennissen jullie nog? Ja, behalve in lekker droge tennishallen wordt er ook nog volop buiten getennist. Jazeker, die 'diehards' zijn er ook! Soms tussen de buien, natte sneeuw en wat er nog meer aan weersellende bestaat en waarvoor alleen de weermannen en -vrouwen waardering kunnen opbrengen, dóór en er zijn ook heel verrassend lekkere dagen. Nou ja, veel zijn het er niet. Afijn.

Terzake. In deze Return vinden jullie de uitnodiging met agenda voor de komende algemene ledenvergadering. Kom alsjeblieft en praat mee over voor de vereniging belangrijke zaken. Bovendien is aansluitend de nieuwjaarsborrel. Altijd leuk om te zien hoe je tennismaatjes oud&nieuw doorgekomen zijn en welke beste wensen er al gesneuveld zijn medio januari. Verder zijn er mededelingen van de evenementencommissie, de technische commissie en 'last but not least' van de voorzitter. We sluiten af met een paar aardige bondsfeitjes. Hopelijk tot de 14e januari dus. Iedereen heel fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst. Tot in 2018!

Bestuursmededelingen
Op 14 januari 2018 de ALV, om 14.30 u. in het clubgebouw. Aansluitend om 16.00 u. de nieuwjaarsborrel; nadrukkelijk willen we stellen dat iedereen van harte welkom is op de borrel, ook al heeft hij/zij geen tijd of gelegenheid de ALV te bezoeken. Voor de voorlopige agenda klik hier.

TC
Najaarscompetitie

De KNLTB Najaarscompetitie is ten einde,  ruim 15.000 ploegen streden er in de herfstmaanden en negentien daarvan waren van TC Roomburg. De najaarscompetitie wordt elk jaar een stukje groter en dus een stukje gezelliger! Van die negentien teams werden er ook vier kampioen ??, en dat is natuurlijk het vermelden waard; gefeliciteerd: 
Vrijdag Roomburg dames 3
Vrijdag Roomburg dames 4
Zondag Roomburg jongens 1, 10 t/m 14
Zondag Roomburg jongens 1, 11 t/m 17

Voorjaarscompetitie 2018
Al tijdens de najaarscompetitie denkt de Technische Commissie aan de voorjaarscompetitie 2018. De voorbereidingen zijn in volle gang. Net als elk jaar moet je je weer inschrijven om mee te kunnen doen aan de competitie.
Terug van weggeweest is vanaf dit jaar de mogelijkheid om je als team in te schrijven. Heb je afgelopen voorjaar competitie gespeeld en gaat jouw team door in dezelfde (of licht gewijzigde) samenstelling? Schrijf dan eenmalig je hele team in! Zorg wel dat iedere speler die je inschrijft hiervan op de hoogte is. Hierin is een mooie rol weggelegd voor de aanvoerders!
Het inschrijfformulier vind je hier.
Het formulier staat open t/m 12 december. Dat is niet lang meer dus wees er snel bij. Het is voor ons moeilijk om de indeling te maken als niet iedereen zich heeft ingeschreven. Dus helaas is het dan: niet ingeschreven, niet deelnemen. De speeldata vind je bij het inschrijfformulier.
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met de Technische Commissie.
We hopen jullie aanmeldingen weer in groten getale te ontvangen!

EVCO
Glow-in-the-Darktoernooi naar BINNEN!
Helaas kon het Glow in the Dark in oktober vanwege het weer niet doorgaan. Dat willen we natuurlijk niet nog een keer laten gebeuren, daarom verplaatsen we het Glow-in-the-Darktoernooi naar binnen. Op zaterdagavond 17 februari vindt het toernooi plaats in de Klinkerberg in Sassenheim. 
Alle junioren en senioren kunnen zich inschrijven! Er is een speelronde voor senioren, een voor jeugd en een voor ouder-kind. Uiteraard houden we rekening met leeftijd en niveau bij het indelen van de wedstrijden. Zodra er meer gegevens bekend zijn over de tijden etc. zullen wij jullie uitnodigen via de mail. 
We hopen je 17 februari allemaal te zien in de Klinkenberg! Na afloop van het toernooi sluiten we uiteraard af met de traditionele loterij en een lekker hapje en drankje!
Tot dan!

De voorzitter
Politieke dynamiek in wijk en rond privatisering

De Roomburg'er die geïnteresseerd is in de Leidse politiek zal ongetwijfeld mee gekregen hebben dat er sinds een jaar weer veel gediscussieerd wordt over de inrichting van het sportlandschap. Deze nieuwsbrief is een goed moment om de punten toe te lichten waar wij als tennisclub mee te maken hebben.

“Dynamiek in de wijk”: als tennisclub kampen wij al jaren met een tekort aan banen, maar voor de hockeyclub is de situatie nog veel nijpender. Hierdoor moeten zij jaarlijks tientallen aanmeldingen afwijzen. De gemeente is bereid te investeren in uitbreiding van de hockeyclub elders, aan de Vliet op de oude GHC-voetbalvelden. Veel leden van de hockeyclub willen echter in de wijk blijven. Samen met andere belanghebbenden in de wijk en het Roomburgpark is gesproken met de gemeenteraad en de wethouder. Eind september hebben dezen ingestemd met een onderzoek dat bekijkt of de groeiambitie van de hockeyclub te realiseren is door herindeling van het park. Als tennisclub worden wij actief bij dat onderzoek betrokken. Onze club wil kijken hoe diverse scenario's bij kunnen dragen tot groei en vernieuwing van onze accommodatie. We zullen vergaande samenwerking met de hockeyclub ook moeten onderzoeken. Verkennende gesprekken met de ambtenaren zijn eind november gestart.

Wanneer de hockeyclub onverhoopt toch kiest voor verhuizen, dan willen wij uiteraard met de gemeente in gesprek hoe een deel van het dan vrijkomende sportareaal kan worden gebruikt voor aanpassingen aan ons park.

“Privatisering”: al ruim vier jaar zijn er gesprekken met de gemeente over de voorwaarden waaronder de tennisclubs kunnen voorzien in hun eigen baanonderhoud. Lange tijd was er sprake van een soort patstelling. Ook bij dit langlopende dossier is er nu sprake van nieuwe dynamiek. Samen met TC Merenwijk en Leidse Hout heeft Roomburg voorwaarden voorgesteld aan de gemeente, waaronder het voor de clubs interessant zou kunnen worden om te verzelfstandigen. Hierop hebben we nog geen reactie ontvangen. Afhankelijk daarvan zullen we verder hierover in gesprek gaan of onze bevindingen delen met de gemeenteraad. In het laatste geval zullen we de gemeenteraad vragen hoe zij vinden dat het verder moet met de verzelfstandiging. 

Op 14 januari zal er vast wat meer duidelijk zijn. Uiteraard zullen we er dan als bestuur verslag van doen om er ook met elkaar over te discussiëren. 
Manfred Marang

 

Competitie Nieuwe Stijl (CNS)
Aan het blad van de bond ontlenen we nog een paar interessante feiten over de CNS. Aan de 8&9-competitie deden in het voorjaar 599 teams mee met 3309 spelers, de zomeravondcompetitie telde 902 teams met 6503 spelers. De tevredenheid van de deelnemers was groot: 52% van de voorjaarsspelers gaf een 8 of hoger en 75% van de zomeravondrecreanten was (zeer)tevreden. In het najaar waren er nog 519 teams. In deze competitie wordt verkort gespeeld, d.w.z. na deuce winnend punt en i.p.v. een derde set een super-tiebreak. Niet iedereen was daar heel enthousiast over. Tot zover de bond. De KNLTB blijft bezig om het tennis aantrekkelijk te houden voor de steeds drukkere, moderne mens. Competitievormen lijken daarvoor geschikt.

 

(aan deze Return werkten mee: John Doove, Erik Habold, Noor de Kruif, Manfred Marang en Dauphine Slokker; allen hartelijk bedankt)

 

 

 

 

« Terug