Nieuws

ALV 2023

Zondag 5 februari om 14:30 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden! Je bent bij deze uitgenodigd in het clubhuis. Zet het in je agenda en mis het niet. Er zullen grote thema's op de agenda staan, met het oog op de vernieuwing van ons clubhuis en het park. Na de ALV is het hoog tijd voor de nieuwjaarsborrel.

De documenten zoals de agenda, financiele stukken etc. komen op het besloten gedeelte van de site te staan, zodat u ze indien gewenst zelf kunt afdrukken.

Agenda
- Opening en vaststellen van de agendapunten
- Notulen Algemene Ledenvergadering over 2021 d.d. 30-01-2022
- Bestuursmededelingen
- Ingekomen stukken
- Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022
- Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2022
- Verslag van de kascommissie over het jaar 2022
- Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2023
- Begroting, contributie en entreegelden voor 2023
- Mededelingen van de commissievoorzitters
- Bestuursverkiezing: Alwyna Eekman treedt af, kandidaat is Vincent ter Beek
- Benoeming commissies van bijstandOpvolging van de in de enquête (dec. 2021) opgehaalde input in 2022
- Toekomst scenario’s voor TC Roomburg Padel het clubhuis en de banen. Dit agendapunt dient om vervolgstappen voor verdere uitwerking voor te leggen, nog niet ter besluitvorming over implementatie van plannen. Mocht het bestuur later in 2023 tot definitieve voorgenomen plannen komen dan wordt daar een bijzondere ALV voor georganiseerd.
- Samenvatting genomen besluiten
- Décharge bestuur
- Rondvraag
- Sluiting
ad 2      Deze notulen zijn te lezen op www.tcroomburg.nl
ad 5      Deze zijn t.z.t. te lezen op www.tcroomburg.nl
ad 8      De kascommissie voor 2022 bestond uit Tycho Vos en Erik van de Laak

 

John Doove                   Astrid Verheule
Voorzitter                       Secretaris

« Terug

» Nieuws archief