Nieuws

Ledenenquête: maak kans op jaar gratis lidmaatschap!

Beste Roomburgers,

De laatste jaren is er nog al wat gebeurd rondom onze mooie tennisclub. We hebben een nieuw team van pachters, een nieuwe aankleding van het clubhuis en LED lampen voor duurzame en gerichte verlichting op onze banen. Verder hebben de kranten volgestaan met mogelijke scenario’s in het Roomburgpark die effecten konden hebben op onze tennisclub.

Bovendien hebben we geprobeerd ons door Corona heen te tennissen en zetten we zoveel als mogelijk is in op het kunnen doortennissen in de winter. En ‘last but not least’; we hebben vele nieuwe leden mogen verwelkomen.

Dit alles leidt ertoe dat we het hoog tijd vinden om van jullie te horen hoe jullie vinden dat het gaat met de club en wellicht nog belangrijker; jullie te vragen ons als bestuur input te geven voor wat de nieuwe ontwikkelingen voor TC Roomburg moeten zijn.

Uiteraard halen we dat jaarlijks op onze Algemene Ledenvergadering op (voor de agenda: dit jaar op 30 januari om 14:30!), maar nu willen we dit ook graag langs deze weg aan jullie vragen.

We hebben dan ook een ledenenquête opgesteld waarin je als Roomburger kan aangeven hoe tevreden je bent maar ook welke ideeën je hebt om de club nog mooier te maken (dit kan ook anoniem).

We hopen natuurlijk op een hele grote respons; dus we hopen dat je de enquête wil invullen en je Roomburg tennisvrienden wil vragen dit ook te doen 😊.

Als extra aanmoediging verloten we een heus lidmaatschap voor 2022 onder de deelnemers. Dus help ons de club nog mooier te maken en start met invullen!

Met veel dank en sportieve groeten,

John,

Namens het bestuur van TC Roomburg!

« Terug

» Nieuws archief