Nieuws

Algemene Ledenvergadering van TC Roomburg op zondag 30-01-2022

Hierbij nodigt het bestuur van TC Roomburg haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die dit jaar volledig digitaal zal worden gehouden op zondag 30 januari.

Aanvang is 15.00 via videoconferencing (Microsoft Teams).

Link voor deelname wordt per email verstuurd na registratie (via secretaris@tcroomburg.nl)

 

Naast de gebruikelijke agendapunten zullen we stilstaan bij de uitkomsten van de Ledenenquête en een update geven ten aanzien van de ambities om zoveel mogelijk tennis in de winter te faciliteren.

Hieronder staat de voorlopige agenda

 

De voorlopige agenda:

1. Opening en vaststellen van de agendapunten
2. Notulen Algemene Ledenvergadering over 2020 d.d. 14-02-2021
3. Ingekomen stukken

4. Bestuursmededelingen
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021
6. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2021
7. Verslag van de kascommissie over het jaar 2021
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2022
9. Begroting, contributie en entreegelden voor 2022

    - korte pauze

10. Mededelingen van de commissievoorzitters
11. Bestuursverkiezing:

- Positie communicatie/pacht/evenmenten - vacant

- Positie Jeugdcommissie, Sandra Poel stopt, kandidaat: Alwyna Eekman

- Positie Park/ICT/Onderhoud: Klaas-Jan Doeven herkandideering (vierde termijn)

- Positie Technische Commissie/Senior tennis, Thomas Quadekker herkandidering (tweede termijn)

12. Benoeming commissies van bijstand 

13. Update Roomburgpark

14. Uitkomst enquête 
15. Update Jaarrondtennis 

16. Baanregelment (zie: https://www.tcroomburg.nl/page/2797/Afschrijfsysteem-Baanreglement-en-Lichtreglement) 
17. Samenvatting genomen besluiten
18. Décharge bestuur
19. Rondvraag

 

« Terug

» Nieuws archief