Nieuws

Nieuwsbrief april 2019

Met deze keer:

 • Nieuws van het bestuur
 • Het nieuwe park
 • Rackettrekken
 • Evenementen
 • RE/MAX Clubkampioenschappen
 • Instuif voor de jeugd

Bestuursmededelingen

Het tennisseizoen 2019 is voor het eerst al half maart begonnen! Door de zachte winter en goede afspraken met het onderhoudsteam van de gemeente hebben we tot half december 2018 kunnen doorspelen en konden de banen op 18 maart 2019 alweer open! Het clubhuis (en daarmee ook de verlichting) zijn vanaf donderdag 28 maart ook weer open. Tot die tijd konden we uiteraard overdag al naar hartenlust spelen.
Op 30 maart zijn we “officieel “opengegaan: de pasjes konden die dag opgehaald worden en er was een welkom voor de nieuwe senior- en jeugdleden.

Openingstoernooi

31 Maart is er ’s middags het traditionele openingstoernooi geweest, zo hopen wij (maar de weerberichten stemmen hoopvol op dit moment van schrijven), een leuk moment voor de leden om kennis te maken met de nieuwe leden. We gaan ervan uit dat het aan alle verwachtingen voldaan heeft.

ALV
Op 12 januari jl. was de ALV , de notulen staan op www.tcroomburg.nl.
Op de ALV is er ook gestemd over een wisseling in het bestuur: Sjoerd Jenninga is afgetreden en Thomas Quadekker is nieuw bestuurslid. Hij heeft de portefeuille senioren en competitietennis.

Het rackettrekken
Het rackettrekken op woensdagavond gaat voortaan TOSS avond heten, Remmert de Vries organiseert deze avond. Wanneer je zin hebt om een avond te tennissen tegen verschillende mensen, kom dan naar deze leuke avond. Je wordt per wedstrijdje ingedeeld naar niveau. Op 3 april is  de eerste avond. 19.30 U. inloop en 20.00 u. starten.
Ook op donderdagmorgen is er rackettrekken. Zie het aparte bericht! Het rackettrekken op vrijdagavond wordt dit seizoen niet georganiseerd.

Competitie voorjaar
De competitie gaat dit seizoen op 6 april van start, tijdens de competitieweken zullen we zoveel mogelijk vrijspeelmomenten inbouwen in het drukke banenschema. In elk geval is er zaterdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur de mogelijkheid tot vrij spelen.

Leidse Derby
Op 16 maart jl waren Roomburg-spelers te gast bij Unicum, als bedankje voor onze gastvrijheid vorig jaar tijdens de werkzaamheden op hun park. Het was een heel gezellig toernooi, waarbij de Roomburg’ers goed presteerden! Ter afsluiting was er een wijnproeverij. Het was een mooie blijk van waardering voor onze gastvrijheid. Een positieve volgende stap in de samenwerking is dat we met Unicum en ook met de Merenwijk hebben afgesproken dat onze leden tijdens Open Toernooien op elkaars tennisparken kunnen spelen. Dat betekent dus dat Roomburg’ers tijdens de Open Leidse Tenniskampioenschappen terecht kunnen bij de tennisparken van Unicum en de Merenwijk!

Vacatures commissies
Er zijn nog steeds vacatures in diverse commissies. Wanneer je het leuk vindt om in een commissie te
gaan of een activiteit te helpen organiseren, laat het ons dan weten! Er zijn nog vrijwilligers nodig voor: 

 • De Sponsorcommissie (melden bij John Doove)

 • De Onderhoudscommissie (melden bij Dauphine Slokker)

 • De Technische commissie (melden bij Thomas Quadekker)

 • Baancommissarissen tijdens de competitieweken (melden bij Thomas Quadekker)

Belangrijke data in 2019

 • Start competitie donderdag 5 april

 • OLK in week 29: 13 t/m 21 juli 2019

 • Open IMTennis jeugdtoernooi 19-25 aug 2019

We wensen alle leden weer een mooi tennisseizoen toe!
Astrid Verheule, namens het bestuur


Het nieuwe park

Een belangrijk onderwerp op de ALV was “het nieuwe Roomburgerpark” . Graag praten we jullie langs deze weg bij over de ontwikkelingen rondom het Roomburgpark. Er is inmiddels al veel gecommuniceerd over deze ontwikkelingen, ook in de pers. Het gaat in de pers veelal over uitbreiding van de hockeycapaciteit en ook het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente heeft daar de nadruk op gelegd. De initiatiefnemers hebben een rijkere visie van wat een wijksportpark Roomburg kan betekenen. Onze visie is en blijft een wijksportpark zoals we dat op www.nieuwroomburgpark.nl hebben beschreven.
De gemeente heeft op 18 maart een aantal scenario’s gepresenteerd. Deze scenario’s zijn schetsen waarbij expliciet is aangegeven dat er nog veel ruimte is voor verdere uitwerking (deze zijn tegen de wens van de gemeente in inmiddels verspreid). Het gaat in deze fase nog altijd om schetsen en zeker niet om bouwplannen.  Als voorstanders van een wijksportpark zien we dat een aantal elementen nog onderbelicht is in het haalbaarheidsonderzoek.

In eerdere plannen die we hebben gepresenteerd als initiatiefnemers hebben we kansen voor het verbeteren van de parkeersituatie aangereikt en input gegeven voor zoveel mogelijk behoud van groen binnen het park. Ook zien we mogelijkheden om bij het Trigon-terrein zowel aan een deel van de sportwensen te voldoen als Het Zoeteland in de huidige vorm te behouden. De gemeente heeft inmiddels  aangegeven dat hier in het vervolg nog naar gekeken wordt.
Wij hebben aangegeven er niet op achteruit te willen gaan, kansen te zien in een aantrekkelijkere ligging van de tennisbanen en we zouden de mogelijkheden voor (ook) wintertennis meegenomen willen zien. Deze komen nu nog onvoldoende terug, maar aangegeven is dat we deze in het vervolg in de uitwerking wel kunnen realiseren. We betreuren het dat de gemeente tot op heden onze wens in aantal banen te groeien, negeert. Daarover blijven we los van de ontwikkelingen in het Roomburgpark met de gemeente in gesprek.
We zetten ons als bestuur graag in om verder mee te denken in dit proces samen met alle belanghebbenden, omdat we overtuigd zijn van de mogelijkheden om een wijksportpark te realiseren waarin sport en groen op een goede manier samenkomen. Met meerwaarde voor de buurt, wijk en stad. We houden alle leden uiteraard op de hoogte via nieuwsbrieven en website!

 


Nog meer rackettrekken

Rackettrekken op donderdagmorgen. Misschien is het bij de meeste leden niet bekend, dat er ook op donderdagmorgen van 9-11 uur rackettrekken is. We zijn meestal met een enthousiast groepje van zo'n 8 à 10 senioren aan het tennissen. Toch zouden we het leuk vinden als er wat meer mensen zouden aansluiten. Kom gerust eens langs om te beoordelen of dit ook iets voor jou is. Na afloop drinken we gezellig nog een kop koffie met elkaar. 
Namens de groep, Ria Schreuder.


EVCO

De winter is weer voorbij, de banen zijn weer open. We hebben het jaar  traditiegetrouw geopend met het openingstoernooi! Ook dit jaar bestaat de EVCO weer uit Noor, Monika, Carina en Kim! We zijn volop bezig met het bedenken van leuke activiteiten. Als je zin hebt om ons te helpen…..uitbreiding van het team is altijd welkom! 

Vanwege de mindere opkomst tijdens de verschillende toernooien, die wij afgelopen jaren organiseerden, gaan wij het dit jaar net wat anders doen. Er komen dit jaar wat minder losse events. Net als tijdens het jubileumjaar organiseren we in één weekend diverse activiteiten voor al onze leden. De exacte invulling hiervan wordt gedurende het seizoen bekend gemaakt. Wat we wel vast kunnen melden, is dat we op zondag 7 juli een toernooi organiseren voor een goed doel! Er worden diverse clinics gegeven door onze leraren, alle opbrengst van dit toernooi doneren we aan een nog te bepalen goed doel. Suggesties zijn welkom! Dus houdt het weekend van 5, 6 en 7 juli alvast vrij!  

Uiteraard sluiten we het jaar, zoals altijd, weer af met het Mosseltoernooi op 13 oktober! Meer informatie over de toernooikalender volgt gedurende het seizoen.

Tot slot willen we jullie nog vragen ook na te denken over eigen initiatieven! Mocht je iets willen organiseren en daar een klein budget voor nodig hebben, laat het ons vooral weten, dan gaan we kijken of we hier iets mee kunnen in de planning. 

Kim Opdam, namens de EVCO

 

RE/MAX Clubkampioenschappen

Ook voor dit jaar staan de RE/MAX Senioren Clubkampioenschappen op de agenda. Afgelopen jaar was dit toernooi enorm gezellig en we gaan ervoor om dat dit jaar weer waar te maken. De pubquiz hoort daar dit jaar ook weer bij!

 • Het is goed om te weten dat het toernooi dit jaar iets eerder plaatsvindt dan normaal,  in verband met de data van de najaarscompetitie. al vanaf donderdagavond 29 augustus 2019. Dat valt in de laatste week van de zomervakantie. Voor nu is daarom belangrijk: Save the date: 29 augustus tot en met zondag 8 september!

 • We kunnen nog goed versterking gebruiken en nodigen iedereen die dat leuk lijkt uit om zich te melden bij een van de commissieleden. Als er vragen zijn horen we die natuurlijk graag!

Sacha Westerhuis

instuif voor de jeugd

Elke vrijdag houden we een gezellige jeugd-instuif. Eerst een uurtje tennisles met een muziekje erbij en daarna met z’n allen lekker eten bij Henny.

De les is voor alle leeftijden van 16.30 – 17.30 uur.

Iedereen kan meedoen, inschrijflijsten hangen in het clubhuis. In verband met de singelloop is de eerste keer eten niet 5 maar 12 april. Schrijf je snel in het clubhuis en betaal altijd vooraf bij Henny. Kosten voor het eten € 6,50. De extra les is voor alle jeugd gratis.

 

 

 

 

 

 

« Terug

» Nieuws archief