Nieuws

Nieuw Roomburgpark

Beste Roomburgers,

Wellicht heb je al het een en ander gehoord over de plannen en ideeën rondom het Roomburgerpark. Als bestuur van tennisclub Roomburg zijn we uiteraard betrokken bij de overleggen en plannen rondom dit thema. We willen jullie graag op de hoogte houden en ook vragen met ons mee te denken over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Nieuw Roomburgpark; waar draait het om? 
Simpel: een open park met veel groen, in een autoluwe wijk, waar je kunt sporten en recreëren. Over de indeling van het park zijn de meningen echter verdeeld. De vraag die nu speelt is of het huidige Roomburgerpark door een nieuwe indeling nog multifunctioneler en aantrekkelijker kan worden voor de wijk. 


Onze buren van de hockeyvereniging hebben de wens om uit te breiden. Wij willen ook graag extra banen aanbieden aan onze leden, onderzoeken of we het seizoen kunnen verlengen en bovendien willen wij ons park innoveren en vernieuwen. Voor beide verenigingen geldt dat de achterban voor het overgrote deel in de wijk woont en de functie voor de wijk (elkaar ontmoeten, in beweging zijn) kan worden verstrekt door uitbreiding/herindeling. Meerdere partijen, onder andere de Lorentzschool en de kinderopvang ’t Kasteel zien voordelen in een nieuwe indeling. Onlangs is, ook met input van onze verenging, de volgende website ontwikkeld om de wijk en belanghebbenden inzicht te geven in de plannen en stand van zaken; https://nieuwroomburgpark.nl/

Een groep omwonenden leggen de prioriteit bij het groen houden van de omgeving en hebben zich verenigd in De vrienden van het Roomburgerpark en hebben ook een website ontwikkeld http://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/ 
Wat opvalt is dat beide websites eigenlijk meer overeenkomsten vertonen dan verschillen. We staan achter een groen en mooi Roomburgerpark. Echter verschillen we van mening over de uitbreiding van de sportvelden. Waar de sportclubs het een belangrijk onderdeel vinden van een mogelijke herindeling, vrezen de vrienden van het Roomburgerpark dat het ten koste gaat van het groen van de wijk. 

Onderzoek
Vanuit de perspectieven van de belanghebbenden zijn de verschillende standpunten zeer goed voor te stellen. Als bestuur van onze tennisvereniging zien we kansen voor uitbreiding, vernieuwing en een aantrekkelijkere indeling van het park, wat de sport in het algemeen en onze tennisclub in het bijzonder ten goede kan komen. We beseffen ook dat er meerdere belangen zijn. 
We zijn dus erg positief over het feit dat de gemeente heeft aangegeven een onderzoek naar haalbaarheid uit te willen laten uitvoeren voor een nieuwe indeling van het Roomburgerpark. Uit een dergelijk onderzoek blijken de voor- en nadelen voor alle betrokkenen en de financiële haalbaarheid. Zie voor het stuk wat aan de gemeente is voorgelegd: http://nieuwroomburgpark.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verzoek-onderzoek.pdf/. 
Wij hebben als bestuur vragen gekregen over een eerder gemaakte schets. Daarover het volgende; het plaatje is vooral bedoeld als een praatplaat, een eerste schets om het idee over te brengen van een mogelijke herindeling. Het laat ook zien dat er meer mogelijk is dan je op voorhand zou verwachten. Er zitten echter ook veronderstellingen in die niet kloppen en is ook niet de situatie die wij als tennisvereniging volledig ondersteunen. De schets heeft echter wel gedaan waar deze voor bedoeld was; de gemeente en de buurt meenemen in de denkwijze en het overleg tussen belanghebbenden intensiveren. De volgende stappen zijn de dialoog met allen belanghebbenden, het maken van een gezamenlijke betere schets en het onderzoek van de gemeente.

 

Wat wil de Tennisvereniging?
Dat is een goede vraag, die we uiteraard ook juist aan jullie, onze leden, willen voorleggen. We nodigen jullie uit om de genoemde websites te bekijken en het gemeentelijk onderzoek naar de mogelijkheden te steunen (dat kan hier: https://nieuwroomburgpark.nl/steun/) en om met ons mee te denken. Daar staan zoals bekend moge zijn vele wegen voor open, de makkelijkste is een mailtje te sturen naar info@tcroomburg.nl .
Daarnaast willen we als bestuur als we iets verder in het traject zijn, ook met korte enquêtes gaan werken om input te verzamelen. Over dit thema, maar ook bijvoorbeeld over de verzelfstandiging van de tennisvereniging (daarover meer in een volgende blog).
Ons huidige standpunt in het bestuur luidt in ieder geval als volgt; we zien veel kansen voor de wijk en onze club in een herindeling van het park. Het biedt een multifunctionaliteit die de hele wijk nog mooier kan maken en biedt de tennisvereniging de mogelijkheden voor een gewenste uitbreiding en een modernere en aantrekkelijkere tennisaccommodatie.
We steunen het onderzoek ten zeerste om de voorwaarden waaronder dit kan te achterhalen. We zijn ervan overtuigd dat het de juiste route is om met alle belanghebbenden een indeling te vinden die de wijk in het algemeen en onze club in het bijzonder nog mooier maken. Later meer…!

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van TC Roomburg

« Terug

» Nieuws archief